Bemiddeling

 
 

Het zal je maar overkomen in een scheiding

Na vele en pijnlijke conflicten als koppel hebben jullie samen beslist om een adempauze in te bouwen. Een paar maanden, apart, op een appartement. Kan dat? Mag Dat?

Inderdaad tijdelijk apart wonen doe je in onderlinge akkoord. Na een paar weken alleen op je appartement kom je tot rust. Spanning zijn gedaald en de kinderen waren weer rustiger maar wel onzekerder.

Tot je grote verrassing vraagt je partner nu om een tijdelijke/definitieve regeling voor de kinderen op papier te zetten(of misschien wil je dit zelf ?). Wat verlies ik allemaal? Waaraan moet we allemaal denken? Wat niet, wat wel? Wat moet er op papier? Bedrag onderhoudsgeld voor de kinderen? Hoever in de toekomst moeten we regeling afspreken voor de kinderen? Enkel een verblijfsregeling? Moeten we naar de rechter? Wanneer moeten we naar de rechter? Veel vragen en onduidelijkheden omtrent de weg die je nu moet gaan. Vragen waar een expert je kan in begeleiden.

 

Oplossing van je situatie

Als erkend bemiddelaar (door de Federale BemiddelingsCommissie – FOD Justitie) kunnen we je conflict op verschillende manieren begeleiden bijvoorbeeld door een ‘Echtscheiding met Onderlinge Toestemming’(E.O.T.) of een ‘ouderschapsovereenkomst of -plan’:

Vooraf

  - Welke wegen zijn er om mijn meningsverschil op te lossen? Hier gaan we samen kijken welke opties /keuzes / informatie jullie nodig hebben om een oplossing te vinden waar alle partijen mee kunnen instemmen. M.a.w. we stippelen samen een ‘weg’ uit naar een oplossing. Dit heet ‘trajectbemiddeling’.

  - Als je er belang aan hecht om samen tot een overeenkomst te komen (omdat jullie in de toekomst samen een weg willen afleggen bv als vader en moeder naar de kinderen toe) dan is bemiddeling of mediation jullie pad.

Tijdens bemiddelingsgesprekken

  - Als expert in conflicten, als erkend bemiddelaar, worden jullie gegidst naar een eigen overeenkomst.

  - Het gaat dan over:

      o samen zoeken naar verschillende mogelijke opties voor een verblijfsregeling voor de kinderen
       (rekening houdend met hun leeftijd en hun hechtingsbehoeften naar beide ouders & werkschema’s van de ouders)

      o het aanpasbaar maken van de ouderschapsovereenkomst (bv via oudervergaderingen)

      o jullie ouderschapsovereenkomst  of –plan op papier te zetten

      o het fiscaal advies bij ouderschapsregeling berekening van alimentatiegelden voor de kinderen(bv met een voorcalculatie)

     o samenstellen van jullie EOT-dossier voor de rechtbank

     o zaken als goederen en huis verdelen

Nazorg van de bemiddeling kan bestaan uit

  - oudervergaderingen begeleiden, indien nodig

  - nacalculatie van het de fiscale lasten en – voordelen

  - ouderschapsovereenkomst of –plan herzien

 
 
Mijn eerste advies is 'snij niet door wat je kan ontknopen'.
"Het vermijden van het conflict staat de oplossing in de weg
en draagt het verlies in zich."
 
Nood aan een erkend bemiddelaar*?
Bel 0478/75 00 26 en vraag naar Lucas.
 
Nood aan een conflict coach?
Liever instant coaching op een concrete meningsverschil waarmee je zit ?
 

Bel 0478/75 00 26, uw conflictexpert en vraag naar Lucas.

Tot hoors. Tot ziens.*Pro deo bemiddeling kan : https://www.fbc-cfm.be/nl/inhoud/kosten-van-een-bemiddeling